Nr projektu. 9

Aktywne Psie Pole - Park Rekreacji i Rozrywki przy rynku Psiego Pola z placem zabaw dla dorosłych [WBO. 2017]

Głosów: 315

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Choć Psie Pole przeszło niedawno całkowitą metamorfozę, wciąż brakuje na nim terenów spacerowych, zachęcających mieszkańców do aktywności, wypoczynku lub spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu. Projekt “Aktywne Psie Pole” to zapełnienie tej luki. Zagospodarowanie już istniejących terenów zielonych, ich odnowienie i uzupełnienie oraz stworzenie Parku Rekreacji i Rozrywki w centralnym punkcie osiedla zapewni mieszkańcom wyjątkowe miejsce do wypoczynku i aktywności ruchowej - integrująca wszystkie grupy wiekowe.

“Aktywne Psie Pole” to plac zabaw dla dorosłych, przestrzeń dla najmłodszych oraz miejsce spotkań i wypoczynku dla seniorów.
Projekt stwarza zupełnie nowe możliwości dla mieszkańców, zapewniając im atrakcyjne miejsce wypoczynku, rozrywki i rekreacji.

Atrakcyjna lokalizacja Parku – w pobliżu rynku, a więc w samym centrum Psiego Pola, w miejscu, w którym łączą się trzy duże osiedla – sprawi, że będzie on dostępny dla wszystkich mieszkańców rejonu, tj. Zawidawia, Osiedla Zakrzowskiego, Kiełczowskiego i Zgorzeliska oraz dalej położonych osiedli.

Dodatkowym elementem projektu jest stworzenie w Parku Galerii Lokalnej Tożsamości, tj. zagospodarowanie przestrzeni wokół zieleni pod kątem przystosowania jej do możliwości organizowania czasowych wystaw, przedstawiających historię mieszkańców i samego osiedla oraz rejonu, w celu kreowania i pogłębiania tożsamości lokalnej, służącej zwiększaniu integracji mieszkańców z osiedlem oraz ze sobą nawzajem.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. We wskazanej lokalizacji konieczne jest pozostawienie na części terenu rezerwy umożliwiającej w przyszłości realizację pętli transportu zbiorowego. Decyzji co do wielkości tej rezerwy nie ma, jednak funkcja taka powinna się znaleźć jak najbliżej stacji kolejowej Wrocław Psie Pole. Biorąc pod uwagę powyższe najbardziej właściwą strefą o funkcji rekreacyjnej byłby obszar usytuowany blisko istniejącej zabudowy oraz ul. Bierutowskiej (a więc południowo - zachodni narożnik). Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: Projekt zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w pobliżu ronda Lotników Polskich, przy dawnym Domu Kultury (Avia), między ul. Bierutowską a al. Sobieskiego, w okolicach Lidla, dworca PKP, parkingu Park&Ride

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

315

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 305
Papier 10

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 195
Mężczyźni 120

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.