Nr projektu. 75

Szybki tramwaj na ul. Grabiszyńskiej - wydzielenie torowiska [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zgłoszony: 100 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Przedmiotem projektu jest wydzielenie torowiska za pomocą linii ciągłej i znaków pionowych na odcinku od pl. Srebrnego do skrzyżowania Grabiszyńskiej i Hallera (oba kierunki).

Szerokość wydzielenia, umożliwiać powinna swobodne omijanie samochodów przez tramwaje, przy zachowaniu minimalnej szerokości dla pozostałego pasa.

Bezpośrednim efektem powinno być zwiększenie punktualności komunikacji zbiorowej. Projekt odpowiada na potrzeby pasażerów i będzie sprzyjać promocji tramwaju wśród mieszkańców. To, że w obecnie tramwaj stoi w korku, powoduje zmniejszenie czasu podróży i odpływanie pasażerów do komunikacji indywidualnej.

Pojazdy MPK jeżdżą ul. Grabiszyńską średnio nawet co 2 minuty w każdą ze stron. Dzięki wydzieleniu torowiska podróż wielu mieszkańców skróci się. Będzie to też wyraźna zachęta do korzystania z transportu zbiorowego.

Wydzielenie torowiska polepszy też sytuację służb, zwłaszcza ulokowanych przy ul. Grabiszyńskiej, które zyskają stale wolną od korków drogę. Usprawnienie działania służb poprawi stan bezpieczeństwa wrocławian.

Przepustowość ruchu aut ul. Grabiszyńskiej i tak zależy od skrzyżowania z ul. Hallera. Tam z kolei na wlotach są po dwa pasy, więc czas podróży samochodem pozostanie bez zmian.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Odcinek ul. Grabiszyńskiej pomiędzy pl. Srebrnym a ul. Hallera jest fragmentem ulicy jednojezdniowej z wbudowanym w jezdnię torowiskiem tramwajowym. Ruch prowadzony jest dwoma pasami w tym jeden jest wspólny z tramwajem. Prowadzone obserwacje i pomiary ruchu na ul. Grabiszyńskiej wskazują, że w szczycie komunikacyjnym przyjmuje ona ruch w granicach 1400 pojazdów na godzinę. Zasadą zrównoważonej mobilności jest poszanowanie praw wszystkich użytkowników dróg. Wydzielenie torowiska tramwajowego w ulicy Grabiszyńskiej przy występującym na tej ulicy natężeniu ruchu kołowego bez możliwości wprowadzenia pewnych rekompensat dla kierowców samochodów osobowych byłoby rozwiązaniem niewłaściwym, gdyż drastycznie pogarszającym warunki ruchu kołowego w tym rejonie Miasta.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Grabiszyn-Grabiszynek

Kontakt z liderem projektu