Nr projektu. 73

Święty Mikołaj na pl. Świętego Mikołaja (skwer u zbiegu ul. Zachodniej i Rybackiej) - nowe zielone miejsce spotkań we Wrocławiu. [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 1 000 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Projekt obejmuje kompleksową rewitalizację i zagospodarowanie skweru u zbiegu ul. Zachodniej i Rybackiej. Miejsce to, jakby nieco zapomniane, posiada bogatą historię oraz potencjał, aby stać się nowym, pięknym miejscem spotkań mieszkańców Wrocławia.
Proponuję:
1. Utworzenie niewielkiego placu w centralnej lub wschodniej części skweru i umieszczenie na nim rzeźby Świętego Mikołaja. Bajkowa postać św. Mikołaja mogłaby być naturalnej wielkości, oczywiście z workiem prezentów, a może i w otoczeniu dzieci. W pobliżu stanęłyby nowe ławki i kosze na śmieci, stolik szachowy dla seniorów i skrzynka na listy do Świętego Mikołaja. Nawierzchnia placu najlepiej z kostki kamiennej.
2. Zieleń. Dla dodania uroku i prestiżu proponuję nasadzenia na skwerze 8 sztuk platanów klonolistnych oraz zaprojektowanie zieleni niskiej - krzewy i trawy ozdobne, rabata kwiatowa. Zieleń powinna zajmować maksymalnie jak największy obszar placu i cieszyć oczy swoim bogactwem i różnorodnością.
3. Wyeksponowanie historii placu św. Mikołaja. Należy przewidzieć miejsce na tablicę opowiadającą bogatą historię tego miejsca, jego patrona oraz makietę np. z brązu pięknego neogotyckiego kościoła św. Mikołaja, który stał na tym miejscu do czasu II wojny światowej. Byłoby dobrze gdyby makieta w miarę możliwości była przystosowana dla osób niewidomych.
4. Cały teren należy oświetlić - proponuję około 10 lamp typu parkowego, typu staromiejskiego. Powinny zostać odnowione wszystkie alejki na skwerze (o ile wystarczy na to środków).
Tak odnowiony, zazieleniony skwer może stać się wizytówka i chlubą nie tylko osiedla Szczepin i okolic, ale także całego Wrocławia. W grudniu zaś będzie wyjątkowym miejscem gdzie najmłodsi Wrocławianie i Wrocławianki będą mogli zrobić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. W tej chwili na wskazanym obszarze organizowany jest konkurs w ramach programu Akupunktury Miasta. Możliwe do realizacji będzie tylko zagospodarowanie terenu zgodne z wygraną koncepcją, dlatego przed rozstrzygnięciem konkursu nie ma możliwości procedowania projektu WBO.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: pl. Świętego Mikołaja (skwer u zbiegu ul. Zachodniej i Rybackiej) - tak blisko centrum Wrocławia ...

Osiedle: Szczepin

Kontakt z liderem projektu