Nr projektu. 722

Wykonanie oświetlenia w Parku Wschodnim [WBO. 2017]

Głosów: 319

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Park Wschodni jest jednym z najpiękniejszych wrocławskich parków, do którego przyjeżdżają mieszkańcy z całego miasta, a jednocześnie jest jednym z niewielu, które są nieoświetlone. W związku z tym korzystanie z jego uroków jest praktycznie niemożliwe po zachodzie słońca.

Wykonane oświetlenie umożliwiłoby przede wszystkim korzystanie z parku po zmroku (teraz park w tych godzinach jest pusty), jak również zwiększyłoby bezpieczeństwo w nim. Beneficjenci to wszyscy, którzy odwiedzają park, a często są to osoby starsze, uprawiające sport oraz rodziny z dziećmi.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

"Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 669, 722. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć."

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 669, 722.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: Park Wschodni

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

319

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 268
Papier 51

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 188
Mężczyźni 131

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.