Nr projektu. 715

Uwolnijmy chodniki - pozwól przejść, parkuj w porządku na Hubach, Gaju i Tarnogaju. Projekt mały. [WBO. 2017]

Głosów: 327

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Zastawione autami narożniki są zmorą wrocławskich osiedli o zabudowie wielorodzinnej. Skutecznie uniemożliwiają przejście osobom starszym, niepełnosprawnym, z wózkami, bagażami itd. Czasem samochody zastawiają przejście tak szczelnie, że nawet osoba sprawna nie jest w stanie przedostać się na drugą stronę jezdni. Tak zaparkowane auta zwiększają zagrożenie i niszczą nawierzchnię chodników.

W projekcie proponuje się kompleksową metodę ochrony narożników i wymuszania parkowania zgodnego z przepisami. Wykorzystuje się w tym celu typowe urządzenia drogowe, stosowane także we Wrocławiu: półwyspy (brukowane lub z tworzywa sztucznego), słupki blokujące oraz separatory punktowe. Wykonane w ten sposób zabezpieczenie nie zlikwiduje ani jednego legalnego miejsca postojowego!

Wskazywanie konkretnych wlotów skrzyżowań do realizacji proponuje się w procedurze analogicznej do obniżania krawężników: poprzez przesyłanie zgłoszeń do UMW. Projekt dotyczy wyłącznie skrzyżowań dróg publicznych objętych strefą tempo 30 na osiedlach: Huby, Gaj i Tarnogaj. Zgodnie z zasadami, w takich strefach nie wyznacza się przejść dla pieszych, co zwiększa gotowość kierowców do parkowania w obrębie skrzyżowań.

Korzyści z realizacji projektu:
- poprawa dostępności przestrzeni publicznej, zwłaszcza dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (przeciwdziałanie wykluczeniu)
- poprawa widoczności (zwłaszcza dzieci) bezpośrednio przed wejściem na jezdnię
- uspokojenie ruchu poprzez zawężenie zbyt szerokich jezdni do parametrów zgodnych z przepisami (3,5 m dla ulic jednokierunkowych i 5 m dla dwukierunkowych)
- zabezpieczenie chodników przez niszczeniem (półwyspy na wlotach stanowią osłonę zmniejszającą gotowość kierowców do zbyt głębokiego wjeżdżania na chodnik).

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 22, 715. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 22, 715.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Kwota założona w projekcie pozwala na zabezpieczenie 14 skrzyżowań na osiedlach objętych zakresem projektu (zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców). Zaznaczona na mapie lokalizacja jest przykładową dla rejonu nr 7.

Osiedle: Huby

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

327

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 319
Papier 8

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 175
Mężczyźni 152

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.