Nr projektu. 71

Rewitalizacja terenów zielonych przy Pl. Staszica 36-46 [WBO. 2017]

Głosów: 266

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Teren zielony znajdujący się wzdłuż adresu przy pl. Staszica 36-46 aktualnie znajduje się w stanie fatalnym,rozjeżdżony przez pojazdy samochodowe, trawa wymagająca renowacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale z uwagi na występujące w gruncie liczne sieci podziemne możliwość posadzenia drzew jest ograniczona. Istnieje możliwość posadzenia krzewów okrywowych w miejscu istniejących trawników. Konieczne jest również zabezpieczenie zieleni pasa drogowego przed parkującymi samochodami. Szacunkowy koszt realizacji to 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: teren zielony pomiędzy jezdnią a chodnikiem przy pl. Staszica 36-46

Osiedle: Nadodrze

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

266

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 249
Papier 17

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 153
Mężczyźni 113

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.