Nr projektu. 7

Przyjazne Psie Pole - udogodnienia dla pieszych, remonty chodników, uporządkowanie parkowania. Stawiamy na komfort i bezpieczeństwo! [WBO. 2017]

Głosów: 344

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Psie Pole przeszło niedawno generalny remont, zmieniając się nie do poznania. Wystarczy jednak przejść się na krok od rynku, by przekonać się, jak wiele jeszcze jest do zrobienia.
Ul. Sycowska, przy której mieszczą się m.in. Szkoła Podstawowa i Przedszkole, choć powinna być spokojną uliczką w strefie zamieszkania, stanowi ruchliwą ulicę, pełną chaotycznie zaparkowanych samochodów, blokujących chodniki i uniemożliwiających chodzenie dzieciom, osobom starszym i wszystkim mieszkańcom. Pozwólmy dzieciom bezpiecznie i wygodnie dojść do szkoły!

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Sycowskiej, uporządkowanie parkowania na całej długości wskazanego odcinka jezdni oraz dodatkowe uspokojenie ruchu w rynku, ze względu na nagminnie łamiących przepisy ruchu drogowego kierowców - poruszające się z nieprzepisową prędkością autobusy i samochody stanowią nie tylko zagrożenie dla przechodniów, ale generują olbrzymi hałas.
Uzupełnieniem projektu jest spowolnienie ruchu na łączniku ul. Krzywoustego z Kowalską (przy stacji Orlen), dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na bardzo niebezpiecznym zakręcie, przy drodze dojazdowej do rynku Psiego Pola.

Dodatkowo, projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu wyłonienia kolejnych miejsc przeznaczonych na remont chodników, zamontowanie słupków, uporządkowanie parkowania czy uspokojenie ruchu. Jeśli środki na to pozwolą, zakres projektu zostanie rozszerzony o wskazane przez mieszkańców lokalizacje.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem terenu działki nr 87/10, AM-14, Obr. Psie Pole - użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej i innych osób fizycznych. Szczegółowe rozwiązania organizacyjne (zwłaszcza w zakresie parkowania) do rozstrzygnięcia na etapie projektu organizacji ruchu. Kwota potrzebna na realizację projektu to 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Sycowska, Krzywoustego, łącznik Krzywoustego z Kowalską

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

344

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 328
Papier 16

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 218
Mężczyźni 126

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.