Nr projektu. 689

REWITALIZACJA/RENOWACJA MINI ZIELEŃCA - WNĘTRZA NA UL. 9 MAJA 54-56 (URBANISTYCZNEJ BRAMY DO OSIEDLA SĘPOLNO) – WYMIANA ISTNIEJACEJ MAŁEJ ARCHITEKTURY (NOWE ŁAWKI I KOSZE) ORAZ REMONT URZĄDZEŃ (PIASKOWNICY) [WBO. 2017]

Głosów: 77

Kategoria: podwórka

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest poprawa warunków na terenie mini zieleńca wnętrza pomiędzy przy ul. 9 Maja pomiędzy budynkami nr 54 i 56 na którym obecnie znajdują się zniszczone ławki oraz piaskownica. Projekt przewiduje wymianę małej architektury: wymiana i ustawienie nowych ławek oraz koszy na śmieci, uporządkowanie terenu i obecnie znajdującej się tam roślinności (w tym pielęgnację drzewa pomiędzy terenem a ulicą ), nasadzenie nowych krzewów/drzewek oraz stworzenie mini placu zabaw poprzez ustawienie np. niewielkiego urządzenia zabawowego z piaskownicą np wieży ze zjeżdżalnią bujaczków (opcjonalnie) itp.. Na osiedlu jest coraz więcej rodzin z dziećmi i brakuje tu miejsc z których nasi milusińskich mogliby korzystać.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ nie uzyskał akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jest to urbanistyczna brama do Osiedla Sępolno i nie można tam lokalizować placu zabaw.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym - uporządkowanie i remont zieleńca na ul. 9 Maja. Szacunkowy koszt został określony na 150 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Teren wnętrza zieleńca przy ul. 9 Maja pomiędzy budynkami nr 54 i 56

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

77

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 75
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 42
Mężczyźni 35

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.