Nr projektu. 676

Odzyskajmy Brochowski Rynek [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 1 000 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada stworzenie mikroparku na obszarze pomiędzy Biedronką a Kościołem w centralnym obszarze Brochowa. By umożliwić wygodne funkcjonowanie mieszkańców i stymulować rozwój gastronomii wokół parku - w nowej przestrzeni publicznej na "brochowskim rynku" znajdą się ławki oraz mała architektura, a także oświetlenie, drzewa, utwardzone ścieżki i chodniki.

Szczegółowy opis projektu: http://www.hipermiasto.com/felietony/odzyskajmy-brochowski-rynek/ ‎

Wariant maksimum zakłada następujące prace, aczkolwiek rodzaj ławek, charakter małej architektury oraz umiejscowienie elementów, a także ostateczna priorytetyzacja zadań w razie zbyt małej kwoty budżetowej zostanie ustalone ostatecznie w konsultacjach z mieszkańcami.

Obszar rynku będzie służył potrzebom wielu rejonów i osiedli ze względu na dostęp z Jagodna, Księża i obrzeży Wrocławia - jest szansa by stał się zalążkiem nowego małomiasteczkowego centrum.

Zakładane prace:
- wymiana 1280m2 nawierzchni chodnika o długości 640m i szerokości 2m wzdłuż ulic Pakiństańskiej i Afgańskiej
- utwardzenie ok. 400 wydeptanych ścieżek o szerokości 1.5-2m
- oświetlenie ok. 1040 metrów chodnika i dróg za pomocą ok. 40-50 latarnii
- postawienie 10 koszy na śmieci / odchody zwierząt
- 10-20 ławek wraz z małą architekturą jak np. stoliki szachowe albo stoliki połączone z ławkami przy których można siedzieć
- uporządkowanie zieleni
- nasadzenia krzewów i ok. 50-60 drzew

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Wskazane we wniosku lokalizacje nie są własnością Gminy Wrocław, wobec tego nie spełniają warunków WBO:
- działka nr 2/1, AM-17, obręb Brochów znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe;
- działki nr 33/2 , AM-17, obręb Brochów – stanowiącej własność TBS Wrocław Spółka z.o.o.;
- działki nr 5/5, AM-17, obręb Brochów – która po opracowaniu przez BRW miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przeznaczona przez WNS do sprzedaży;
- działki nr 2/2, AM-17, obręb Brochów znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów

Załączniki

Kontakt z liderem projektu