Nr projektu. 674

"Chodnikiem do tramwaju i przejścia dla pieszych" - wybudowanie chodnika ok. 200 m dla pieszych na ulicy Opolskiej - dojście do przystanku Głubczycka i przejścia dla pieszych [WBO. 2017]

Głosów: 104

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Wybudowanie chodnika na odcinku 200 m od mniej więcej numeru 23 do przystanku tramwajowego nazwa Głubczycka i znajdującego się zaraz obok przejścia dla pieszych wraz z wybudowaniem przejścia przez tory tramwajowe. Obecne dojście do przystanku tramwajowego i przejścia jest niemożliwe w prawidłowy sposób. Nawierzchnia ścieżki jest w bardzo złym stanie i nie pozwala na bezpieczne z niej korzystanie. Projekt poprawi również dostępność przystanku co może zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Poprawi sie również bezpieczeństwo przechodzenia przez tory tramwajowe w wyznaczonym miejscu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania wynosi 250 tys zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Księże

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

104

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 103
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 59
Mężczyźni 45

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.