Nr projektu. 648

"Zabawa bez Oporów" - rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu 131 i SP 15 [WBO. 2017]

Głosów: 797

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Teren, na którym mieści się plac zabaw ma powierzchnię około 1600 m2. Odnowienia wymaga przede wszystkim nawierzchnia, aktualnie nierówna, wysypana różnymi podłożami (piasek, wydeptana trawa, stary żwirek, który zamienił się w pył). Od kilku lat dzieci bawią się na placu wśród tumanów kurzu. Sprzęty mają już swoje lata, nieraz były naprawiane i potrzebują wymiany na nowsze, bezpieczniejsze i ciekawsze.
Planujemy wymianę nawierzchni na terenie całego placu zabaw, by wydzielić strefy do zabawy na urządzeniach rozwijających sprawność fizyczną dzieci (nawierzchnia poliuretanowa lub piaszczysta) i do zabawy na trawie. Istniejący piękny starodrzew pozostanie nienaruszony, gwarantując parkowy charakter placu. Planowany jest także zakup nowych, różnorodnych urządzeń zabawowych (zjeżdżalnie, huśtawki, piramida linowa, piaskownice, domek, lokomotywa z wagonami) i wymianę ławek. Ze względów bezpieczeństwa plac zostanie wyposażony w piłkochwyt przy ogrodzeniu od strony ulicy.
Plac zabaw w godzinach pracy Przedszkola służy dzieciom w nim przebywającym, jednak po zamknięciu placówki oraz w dno wolne pozostaje do dyspozycji wszystkich mieszkańców osiedla. Odnowiony, z nową nawierzchnią stałby się miejscem o wiele bardziej atrakcyjnym niż jest obecnie. Służyłby dzieciom, które są uczniami przedszkola lub w najbliższych latach się nimi staną, uczniom pierwszych klas szkoły podstawowej, beneficjentami projektu staną się także oporowskie rodziny, także te wprowadzające się do kolejnych nowych budynków mieszkalnych na naszym osiedlu. Większość z nich powstaje w relatywnie bliskiej odległości od skrzyżowania Solskiego-Wiejska-Aleja Piastów-Karmelkowa, w którego sąsiedztwie mieści się szkoła. Inwestycja jest tym bardziej potrzebna, że w tej części Oporowa nie ma innych placów zabaw.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Plac zabaw przy ulicy Solskiego 13 (teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9), teren udostępniony mieszkańcom po godzinach pracy placówki i w dni wolne

Osiedle: Oporów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

797

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 636
Papier 161

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 467
Mężczyźni 330

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.