Nr projektu. 637

Zielony kącik - zagospodarowanie terenu przy ul. Partyzantów, Dembowskiego i 9 Maja (wgłębnik) - miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkanców, plac zabaw dla dzieci i strefa seniorów [WBO. 2017]

Głosów: 197

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest przywrócenie niewykorzystywanego od dawna terenu mieszkańcom. Projekt zakłada stworzenie miejsca idealnego do wypoczynku i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych.
Pojawi się:
- mała architektura m.in. nowe ławki, leżaki, kosze na śmieci,
- plac zabaw dla rożnych grup wiekowych, który będzie miejscem przygód i beztroskiej zabawy;
- nowe alejki (układ komunikacyjny z nowymi nawierzchniami) umożliwiający swobodne dojście do przystanku oraz osiedla (nie brodząc w błocie ;)).
- strefa wypoczynku dla seniora,
- nowe nasadzenia drzew i krzewów, bylin, żywopłotów - atrakcyjnych o różnych porach roku,
- oświetlenie terenu.
Teren stanie się miejscem, gdzie rodzice z dziećmi, seniorzy a także okoliczni mieszkańcy mogliby wypoczywać, spotykać się i spędzać razem czas. Koncepcja zagospodarowania wpisałaby się w zabytkowy charakter dzielnicy miasta-ogrodu Sępolna.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Teren położony przy ul. Partyzantów, Dembowskiego i 9 Maja (wgłębnik) Sępolno, Biskupin Wrocław

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

197

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 181
Papier 16

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 121
Mężczyźni 76

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.