Nr projektu. 632

Muzeum Festung Breslau w schronie pod placem Solnym - Etap I [WBO. 2017]

Kategoria: inne

Budżet zgłoszony: 1 000 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Chcemy stworzyć muzeum Festung Breslau oraz powojennego Wrocławia. Okres 1945-1950 to czas, w którym nasze miasto przeszło niespotykaną na skalę świata transformację. To czas wojny, niszczenia, odbudowy, zmian w strukturze społecznej mieszkańców. Wydarzenia z ostatnich tygodni wojny oraz pierwszych lat po wojnie położyły podwaliny pod budowę przyszłej tożsamości powojennego (nowego) Wrocławia i jego mieszkańców. Uważamy, że budowa muzeum tamtego okresu pomoże lepiej zrozumieć współczesny Wrocław oraz jego (historycznie burzliwą) tożsamość.

Schron pod placem Solnym doskonale nadaje się pod tą instytucję:
- obiekt znajduje się w samym centrum miasta,
- jest reliktem Breslau z okresu wojny,
- znajduje się w sąsiedztwie Muzeum Miejskiego,
- muzeum w schronie mogło by rozszerzyć ofertę Muzeum Miejskiego (wspólny bilet, rozszerzony pakiet zwiedzania itp.),
- miejsce jest doskonale skomunikowane z resztą miasta oraz z parkingiem wielopoziomowym (NFM),
- zwiedzanie bunkra, które było organizowane przez Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia,
- muzeum z pewnością będzie masowo odwiedzane przez licznie przybywających do Wrocławia turystów niemieckich.

Zdajemy sobie sprawę że 1 mln zł z WBO to niewystarczająca kwota by otworzyć w pełni funkcjonujące muzeum. Pieniądze z budżetu obywatelskiego przeznaczone byłyby na podstawowe prace, mające na celu oczyszczenie i osuszenie bunkra, przystosowanie go do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, oraz przygotowanie go do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Projekty z WBO powinny być ogólnodostępne dla jego mieszkańców, dlatego proponujemy by dla osób z Urbancard wejście do Muzeum byłoby darmowe.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ Zarząd Zasobu Komunalnego w dniu 19.08.2016 r. przejął schron – obiekt zlokalizowany pod pl. Solnym w obrębie działek nr 28/4 i 28/5 zarządzanych przez ZDiUM. W dniu 15.02.2017 r. Gmina Wrocław, w imieniu której działa ZZK zawarła umowę dzierżawy z ARADO S.C., w wyniku której w podziemiach dawnej budowli ochronnej – schronie będzie prowadzona działalność „Galeria Moviegate” tj. galeria kostiumów filmowych, plan filmu akcji, muzealna, wystawiennicza i edukacyjna zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym w dniu 09.01.2017 roku.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Stare Miasto

Kontakt z liderem projektu