Nr projektu. 618

Zagospodarowanie terenu w pobliżu przystanku tramwajowego Przyjaźni – miejsce aktywnego spędzania czasu. [WBO. 2017]

Głosów: 183

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Opis projektu:
W pobliżu przystanku tramwajowego Przyjaźni znajduje się niezagospodarowany teren [działki: Krzyki, AR_8, 37/43 oraz Krzyki, AR_8, 37/38], o powierzchni 4200 m2. Obecnie teren ten jest zaniedbany i porośnięty przez drzewa i krzaki. Można zbudować tam boisko o nawierzchni kauczukowo – poliuretanowej do gry w piłkę siatkową i koszykową (32m/22m). Całość powinna zostać otoczona tzw. piłko chwytami o wys. 6 m. z siatki polipropylenowej. Wzdłuż boiska, po obu stronach po 4 ławki i 2 kosze na śmieci.
Beneficjenci:
Mieszkańcy osiedla Krzyki. Szeroka grupa wiekowa: rodzice z dziećmi, młodzież, której jest szczególnie dużo w rozbudowującym się osiedlu, ale także seniorzy.
Uzasadnienie:
Choć okolice ulicy Przyjaźni rozbudowują się bardzo dynamicznie, powstawaniu kolejnych bloków nie towarzyszy dostosowanie infrastruktury miejskiej. Duża ilość drobnych działek, zakupionych przez licznych deweloperów, skutkuje powstawaniem pojedynczych bloków, pozbawionych miejsc przeznaczonych na rekreację. W pobliżu nie ma terenów rekreacyjnych oraz boisk, na których społeczność lokalna mogłaby ćwiczyć, spędzać aktywnie czas. Wobec tego dzieci i młodzież nie mają właściwie zagospodarowanego czasu wolnego. Młodzież nie mając właściwych wzorców i ciekawej alternatywny zaplanowania czasu wolnego, najczęściej spędza popołudnia przed komputerem lub na brudnych podwórkach, co sprzyja demoralizacji. Brak ławek, ścieżek rowerowych, dostępnych placów zabaw powoduje, że osiedla wzdłuż ulicy Przyjaźni stają się miejscem zupełnie nieprzyjaznym dla swoich mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu jest szansą na integrację społeczną mieszkańców z rożnych osiedli.


Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Budowa boiska będzie się wiązać z wycinką drzew, wobec czego projekt został zweryfikowany negatywnie. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki obowiązuje ochrona istniejących drzew.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie uporządkowania terenu, wyznaczenia ciągów komunikacyjnych i postawienia siłowni terenowej. We wskazanym miejscu nie ma możliwości budowy boiska. Z uwagi na występującą na w/w terenie zieleń (drzewa), ostateczną lokalizację i dobór urządzeń siłowni terenowej można będzie określić na etapie opracowania dokumentacji, po opracowaniu inwentaryzacji zieleni. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Krzyki-Partynice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

183

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 181
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 93
Mężczyźni 90

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.