Nr projektu. 607

Sportowe Osiedle – Etap II [WBO. 2017]

Głosów: 1 820

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt Sportowe Osiedle w swoim drugim etapie zakłada budowę:
a) Boiska w siatkówkę na nawierzchni poliuretanowej osłonionych piłkochwytem od strony ulicy Podchorążych z wytyczonymi liniami do gry w badmintona
b) Remont boiska piłkarskiego
c) Siłownię zewnętrzną z elementami przystosowanymi dla dzieci i dorosłych
d) Tzw. Ścieżkę zdrowia przystosowaną dla dzieci i dorosłych
e) Ławeczkę z desek kompozytowych umiejscowioną przy istniejącym boisku do gry w piłkę nożną
f) Boisko do gry w petankę
g) Oświetlenie dla boiska wielofunkcyjnego z systemem baterii słonecznej oraz z systemem zakupu oświetlenia przez mieszkańców poprzez kod SMS
h) monitoring całego terenu sportowego synchronizowanego z monitoringiem istniejącym w SP 76
W 2015 roku rywalizując w ramach WBO o projekt boiska wielofunkcyjnego, zauważyliśmy, jak duże jest zapotrzebowanie lokalnej społeczności na obiekty sportowe z prawdziwego zdarzenia bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców. Dodatkowo zauważyliśmy, że z chwilą kiedy oddaliśmy boisko do użytku wielu okolicznych mieszkańców po prostu zaczęło wychodzić z domu i częściej uprawiać sport. Dlatego w tym roku chcemy wzbogacić ofertę skierowaną do mieszkańców osiedla jak również dla realizowanego projektu Trenera Osiedlowego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 820

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 790
Papier 1 030

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 102
Mężczyźni 718

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


13.09.2018

Wprowadzono wykonawcę na plac budowy


23.08.2018

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Niebawem rozpoczną się prace w terenie.


15.02.2018

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.