Nr projektu. 6

Rowerowa Zaporoska [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż Zaporoskiej, od Ronda do Grabiszynskiej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt to 750 tys. zł. Za tę kwotę można zrealizować ograniczony zakres od ul. Grabiszyńskiej do ul. Kruczej. Jednocześnie należy opracować koncepcję na całą drogę od Placu Powstańców Śląskich do ul. Grabiszyńskiej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 6, 388, 390. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Zaporoska

Osiedle: Powstańców Śląskich, Gajowice

Kontakt z liderem projektu