Nr projektu. 6

Rowerowa Zaporoska [WBO. 2017]

Głosów: 411

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż Zaporoskiej, od Grabiszyńskiej do Kruczej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt to 750 tys. zł. Za tę kwotę można zrealizować ograniczony zakres od ul. Grabiszyńskiej do ul. Kruczej. Jednocześnie należy opracować koncepcję na całą drogę od Placu Powstańców Śląskich do ul. Grabiszyńskiej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 6, 388, 390. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt to 750 tys. zł. Za tę kwotę można zrealizować ograniczony zakres od ul. Grabiszyńskiej do ul. Kruczej. Jednocześnie należy opracować koncepcję na całą drogę od Placu Powstańców Śląskich do ul. Grabiszyńskiej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 6, 388, 390. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Zaporoska

Osiedle: Powstańców Śląskich, Gajowice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

411

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 400
Papier 11

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 201
Mężczyźni 210

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.