Nr projektu. 594

Las sekwoi, drzewa i krzewy owocowe [WBO. 2017]

Głosów: 587

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

1. Mało kto wie, że kiedyś, potężne i stare sekwoje porastały nie tylko teren zachodniego wybrzeża USA, ale były obecne na terenie całej Europy. To jedne z najstarszych drzew, bo potrafią dożyć kilku tysięcy lat i na pewno największe z wszystkich. Mało kto wie też, że i w Polsce rosną pojedyncze egzemplarze, a także w innych krajach Europy. Projekt zakłada rozpoczęcie przywracania gatunków sekwoi w Polsce, we Wrocławiu. W tym celu założenie jest takie by posadzić ich przynajmniej 50 sztuk, we wrocławskich parkach i lasach. Aby mogły one funkcjonować i wydawać nowe sadzonki, sekwoje powinny być zróżnicowane genetycznie, pochodzić z różnych rejonów/źródeł. Aby zwiększyć szanse na ich przetrwanie, przeżycie, powinny być posadzone w przynajmniej 10 lokalizacjach, po 5 zróżnicowanych genetycznie sztuk, wraz z ewentualną częściową wymianą ziemi, na taką, która ma odpowiednie pH, dla nich. Przydatna tu będzie konsultacja z arborystami.

2. Drzewa użytkowe na nieużytkach będą ogólno-dostępne. Trochę czasu potrzeba aby wyrosły i owocowały, ale najlepszym czasem na posadzenie drzewa jest 20 lat temu, a kolejnym najlepszym jest teraz. Do akcji sadzenia można by zaangażować wolontariuszy by zmniejszyć koszt tego. Możliwe więc, że docelowo byłoby możliwe posadzić ich więcej. Bardzo ważne byłoby sadzenie różnorodnych gatunków i sadzonek. Nasadzenia na użytkach by nie zwiększyły kosztów zarządzania zielenią, bo na takich terenach się nie dba tak o zieleń jak w parkach. Gatunki i odmiany powinny być wybrane ze szczególnym uwzględnieniem starych polskich wartościowych a zanikających rodzajów, a wybór powinien być skonsultowany ze specjalistami sadownictwa.

3. Nasadzenia innych drzew w mieście, na osiedlach mieszkalnych, w sąsiedztwie ulic, skwerów, placów.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie nasadzeń drzew i krzewów owocowych. Z uwagi na brak konkretnej lokalizacji, dokładne miejsca nasadzeń zostaną ustalone z liderem na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Średni koszt zakupu, nasadzenia i rocznej pielęgnacji drzewa owocowego to około 648,00zł brutto.
Sekwoje, ze względu na mało sprzyjający klimat dla tego gatunku w naszym kraju, występują w kilku, skrajnie ciepłych miejscach w Polsce. Gatunek ten jest narażony na przemarzanie w temp. poniżej -20 stopni C (szczególnie młode, nie zdrewniałe części roślin). Drzewa, szczególnie w młodości, muszą być w okresie zimowym odpowiednio zabezpieczane przed mrozem. Dlatego uprawa sekwoi w gruncie - szczególnie młodych sadzonek jest bezcelowa. Jest możliwa jedynie w odpowiednich warunkach siedliskowych z dobrze zdrewniałym pniem (drzewa na tyle silne i duże które są wstanie zregenerować uszkodzenia mrozowe). Istnieje ryzyko śmierci kilkunastoletniego drzewa w przypadku splotu niekorzystnych warunków pogodowych. W związku z powyższym wydaje się korzystniejsze aby hodowlę tego gatunku prowadzić w miejscach do tego odpowiednich - ogrody botaniczne, arboreta itp. Jednocześnie informujemy, że ZZM każdego roku wprowadza na terenach gminnych (pasy drogowe, skwery, tereny parków miejskich) szereg nowych nasadzeń zarówno drzew jak i krzewów rodzimych gatunków.
Kwota potrzebna na nasadzenie 250 drzew i krzewów owocowych została oszacowana na 150 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowe.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wrocław

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

587

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 577
Papier 10

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 307
Mężczyźni 280

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.