Nr projektu. 580

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Zielony Zakrzów: Zielona Ściana wzdłuż alei Sobieskiego [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt obejmuje nasadzenia zieleni na ul. Wilanowskiej wzdłuż al. Jana III Sobieskiego, obszar od wysokości ul. Zatorskiej do skrzyżowania przed sklepem Biedronka. Ze względu na uciążliwy hałas dochodzący od ruchliwej drogi, potrzebne jest posadzenie „zielonej ściany”, wysokiego (na 2 metry lub więcej), gęstego żywopłotu oraz dosadzenie drzew, szczególnie na wysokości budynków mieszkalnych.

Zielona, żywa ściana pozwoli zmniejszyć poziom hałasu dochodzącego na Zakrzów z al. Sobieskiego. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Zakrzowa, dzięki powstaniu żywej ściany zieleni, tłumiącej hałas i chłonącej zanieczyszczenia. „Zielona ściana” zwiększyłaby też poziom bezpieczeństwa uczniów SZ nr 10 i najmłodszych mieszkańców osiedla, którzy zamieszkują w pobliżu ruchliwej drogi.

Wzdłuż „zielonej ściany” zbudowana zostanie utwardzona ścieżka spacerowo-rowerowa. Aktualnie utwardzona ścieżka sięga od sklepu Biedronka do wysokości Zespołu Szkół nr 10. Natomiast wydeptana „dzika” ścieżka wskazuje na to, że mieszkańcy potrzebują drogi dla pieszych i rowerzystów aż do ul. Zatorskiej.

Długość odcinka „zielonej ściany” zrealizowanego w WBO 2017 wraz ze ścieżką będzie zależeć od ostatecznych kosztów inwestycji: od 600 m do 900 m. W ramach kolejnych edycji WBO można dokonywać dalszych nasadzeń zieleni, drzew, krzewów, tak aby w przyszłości „zielona ściana” skuteczniej chroniła mieszkańców przed zanieczyszczeniami i hałasem.

Projekt zgłoszony w ramach kampanii ZIELONY ZAKRZÓW

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 400 tys. zł.
- Nasadzenie krzewów żywopłotowych wysokości ok. 2m na odcinku 1000 m -100.000zł
- Budowa ścieżki rowerowo-spacerowej na odcinku ok. 800m - 240.000zł
- Kosze na śmieci - 5szt. - 10.000 zł
- Koszt dokumentacji - 50 000 zł
Całkowity koszt realizacji - 400.000 zł
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 337, 580, 582, 585. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA
Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale po ponownej weryfikacji kwota potrzebna na realizację inwestycji została podniesiona do 750 tys. zł. Szacunkowa wycena:
I odcinek 500 m*2,5m*250 zł/m2 = 312 500 zł
II odcinek 530m*2,5m*300 zł = 397 500 zł
Dokumentacja projektowa dla całości zadania ok. 40 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: ul. Wilanowska, wzdłuż al. Jana III Sobieskiego; obszar od wysokości ul. Zatorskiej do skrzyżowania przed sklepem „Biedronka”; numer geodezyjny działki (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl): nr działki: 87, Arkusz mapy: 20, Obręb: Zakrzów; nr działki: 116, Arkusz mapy: 18, Obręb: Zakrzów; nr działki: 17, Arkusz mapy: 19, Obręb: Zakrzów

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu