Nr projektu. 577

Zielony Zakrzów: boisko do siatkówki z funkcją tenisa ziemnego przy Zespole Szkół nr 10 [WBO. 2017]

Głosów: 1 697

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Projekt obejmuje budowę boiska do siatkówki z funkcją tenisa ziemnego do gry amatorskiej przy Zespole Szkół nr 10 na Zakrzowie. Inwestycja pomoże w promowaniu aktywnego stylu życia zarówno wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły, jak i wśród osób z innych grup wiekowych mieszkających na Psim Polu. Teren szkoły jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla, dlatego będą oni mogli swobodnie korzystać z boiska również po godzinach pracy placówki, w wakacje i w dniach wolnych od pracy.
W ramach realizacji zadania nastąpi budowa boiska do siatkówki z funkcją tenisa ziemnego do gry amatorskiej o łącznych wymiarach: 15 m x 32 m, z wyznaczonym polem do gry, z nawierzchnią syntetyczną EPDM. Projekt obejmuje również wykonanie piłkochwytów – płotu o wysokości 6 m. Dodatkowo, jeśli wystarczy środków, planowane jest ustawienie przy boisku ławki (1 szt.) i kosza na śmieci (1 szt.).
Inwestycja była konsultowana z Dyrekcją Zespołu Szkół nr 10 oraz z mieszkańcami Zakrzowa (w tym z Klubem Seniora „Marysieńka”), dlatego ściśle odpowiada potrzebom mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania czasu na osiedlu.
Projekt zgłoszony w ramach kampanii ZIELONY ZAKRZÓW

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt zostanie zrealizowany niezależnie od WBO. W ramach zadania przewiduje się budowę:
a. bieżni długości 100m zakończonej skocznią w dal
b. boiska do piłki ręcznej z wydzielonymi polami gry do streetballa
c. boiska do koszykówki z wydzielonym polem gry do siatkówki. Jednocześnie informujemy, że w ramach WBO nie realizuje się bieżni na terenach szkolnych.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Na terenie możliwe jest wykonanie boiska z nawierzchnią EPDM o wymiarach 15x32m, przeznaczonego do siatkówki oraz dodatkową funkcją kortu tenisowego do gry amatorskiej. Obszar znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: Teren przy Zespole Szkół nr 10 na Zakrzowie, Wrocław, ul. Wilanowska 31; numer geodezyjny działki (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl): 58/1, arkusz mapy 18, obręb Zakrzów

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 697

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 045
Papier 652

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 966
Mężczyźni 731

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


25.04.2018

Ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane. Na oferty do 10 maja.