Nr projektu. 574

Siłownia i ogródek jordanowski w trójkącie Piękna-Jesionowa-Otmuchowska. [WBO. 2017]

Głosów: 281

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Niewykorzystany potencjał skweru w trójkącie ulic Piękna-Jesionowa-Otmuchowska - to trzeba zmienić.
Miejsce idealnie nadaje się na kieszonkowy park wypoczynku-zabawy-sportu. Trzeba tylko wypełnić puste przestrzenie urządzeniami zabaw dla dzieci (ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnie, ruchome kładki, domek, piaskownica, huśtawki. Jeszcze coś dla młodzieży i dorosłych - siłownia terenowa. Do tego oświetlenie, ławki kosze na śmieci. Całość uzupełnić zielenią i powstanie fantastyczne miejsce, przyciągające i integrujące mieszkańców...

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Skwer w trójkącie ulic Piękna-Jesionowa-Otmuchowska.

Osiedle: Tarnogaj

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

281

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 266
Papier 15

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 148
Mężczyźni 133

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.