Nr projektu. 559

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA 40 nowych miejsc postojowych przy ulicy Klimasa [WBO. 2017]

Kategoria: drogowe

Budżet zgłoszony: 249 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców Tarnogaju nie zadbano o niezbędną infrastrukturę. Liczba miejsc postojowych jest niewystarczająca, a te dostępne są usytuowane na nieutwardzonym terenie. Celem projektu jest wygospodarowanie i utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy ulicy Klimasa i Bogedaina. Wyznaczenie miejsc pozwoli na efektywne wykorzystanie przestrzeni, a także na odgrodzenie miejsc postojowych od resztek terenów zielonych i zatrzymanie dalszej degradacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale nie ma zgody na budowę samych miejsc postojowych. Ulica wymaga uporządkowania na całej długości i zagospodarowania wody opadowej. Proponuje się wykonanie projektu na kompleksową przebudowę drogi - koszt ok. 60 tys. zł, po opracowaniu wybranie I etapu budowy np. - chodnika dla pieszych - koszt ok. 220 tys. zł. W późniejszym etapie jezdnia, parking, oświetlenie, odwodnienie - koszt ok. 750 tys. zł. Do zmiany zakresu w zaproponowanym kształcie potrzebna jest zgoda lidera.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 34, 559. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale ulica Klimasa na wskazanym odcinku wymaga kompleksowego zagospodarowania. Szacunkowy koszt przebudowy ulicy wynosi 750 tys. zł. Niegospodarne byłoby realizowanie remontu fragmentami, zaczynając od samych miejsc parkingowych a pozostawiając pozostała infrastrukturę w obecnym stanie. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Ulica Klimasa i Bogedaina

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu