Nr projektu. 515

Boisko do piłki nożnej w Parku Skowronim, przy ul. Weigla [WBO. 2017]

Głosów: 418

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
 • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Projekt obejmuje utworzenie boiska do piłki nożnej w Parku Skowronim, przy ul. Weigla, w sąsiedztwie nowo powstałego boiska do piłki plażowej lub w innym miejscu ustalonym z zarządcą terenu. W miejscu dotychczasowego boiska, z którego przez cały rok korzystała liczna rzesza zawodników - amatorów footbolu z osiedli: Borek, Gaj, Huby i Wojszyce, wybudowano w końcu roku 2016 boisko do piłki plażowej, które działać może jedynie w okresie letnim. Proponuję utworzenie (przywrócenie) boiska do piłki nożnej w celu umożliwienia realizacji potrzeb i pasji sportowych mieszkańców kilku osiedli.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. W proponowanej lokalizacji zostało wybudowane boisko do siatkówki plażowej. Do prawidłowej weryfikacji projektu Lider powinien uszczegółowić położenie zgłoszonego boiska.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie budowy trawiastego, rekreacyjnego boiska. Dokładna lokalizacja i wymiary boiska zostaną opracowane na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt inwestycji to 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

418

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 415
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 216
Mężczyźni 202

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.12.2018

Dokumentacja odebrana. Oczekiwanie na uzyskanie uzgodnień.


11.01.2018

Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej.