Nr projektu. 514

Pszczoły w mieście – hotele dla zapylaczy z placem do wypoczynku pomiędzy ulicami Hermanowską i Chociebuską [WBO. 2017]

Głosów: 1 737

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Obecnie wskazany zieleniec pomimo, iż jest zadbany, nie pełni roli wypoczynkowej czy komunikacyjnej. Porośnięty starodrzewem (w tym drzewami miododajnymi), poprzecinany wstążkami przedeptów teren, zachęca do uporządkowania i wytyczenia alejek, które będą komunikowały Kuźniki z Gądowem Małym, stworzenia tematycznej łąki kwietnej będącej pożytkiem dla owadów pożytecznych, a poprzez montaż leżaków i wygodnych ławek, stanie się miejscem do wypoczynku dla mieszkańców pobliskich osiedli. Dla urozmaicenia zieleńca proponuję montaż około 20 uli wraz z rodzinami pszczelimi. Teren jest na tyle bezpiecznie oddalony od najbliższych domów, że owady nie będą stwarzały zagrożenia dla mieszkańców. Serwisem uli zajmowałyby się wyspecjalizowane jednostki takie jak kluby pszczelarskie, a smaczny Kuźnicki Miód trafiałby na aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale z uwagą, że należy zamienić tradycyjne ule na hotele dla zapylaczy. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Kuźniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 737

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 547
Papier 190

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 036
Mężczyźni 701

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.