Nr projektu. 501

Rewitalizacja terenu przy ul. Stanisławowskiej - naprzeciwko szkoły podstawowej SP25 [WBO. 2017]

Głosów: 141

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Obecnie teren przy ul Stanisławowskiej 29-33 jest bardzo zdewastowany i zarośnięty. Projekt przewiduje oczyszczenie terenu, wytyczenie ścieżki, ustawienie 4 ławek i koszów na śmieci, wyrównanie fragmentu terenu trawiastego do gier i zabaw. Ustawienie tablicy z archiwalnymi zdjęciami oraz informacją o dawnym cmentarzu i kościele ewangelickim, które znajdowały się w tym miejscu. Wzdłuż ulicy Stanisławowskiej powinien znaleźć się parking dla samochodów osobowych (parkowanie prostopadłe) głównie dla rodziców odwożących dzieci do szkoły i przedszkola (cały teren ma długość 194 m więc zmieściłyby się tam nawet 84 miejsca parkingowe, co w znakomity sposób poprawiłoby codzienną sytuację zastawionych chodników przy szkole). Oczyszczona i niezagospodarowana cześć terenu mogłaby być uzupełniona w kolejnych latach o nowe elementy służące mieszkańcom i uczniom szkoły.
Projekt jest zmodyfikowaną wersją projektów WBO 2014/134 oraz 2015/587

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem parkingu. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 500 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: Teren przy ul. Stanisławowskiej, naprzeciwko SP25 Dodatkowo działki 16/1, 17/1, 18/1 pod parking

Osiedle: Muchobór Wielki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

141

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 140
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 85
Mężczyźni 56

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.