Nr projektu. 482

Stacja rowerowa Nextbike przy ul. Borowskiej - Szpital/Uniwersytet Medyczny [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 50 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

CEL:
Celem projektu jest rozbudowa sieci stacji rowerowych Nextbike o rejon osiedli Gaj/Wojszyce ze specjalnym uwzględnieniem Szpitala i Uniwersytety Medycznego.

OPIS:
Stacja powinna znaleźć się na ul. Borowskiej na odcinku Świeradowska-Długopolska co zapewni łatwy dojazd w okolice Szpitala, Uniwersytetu Medycznego a także do przystanków linii 612, 113, 146, 136, K.

KORZYŚCI/UZASADNIENIE:
Beneficjentami będą mieszkańcy pobliskich osiedli a także całego miasta ze względu na łatwiejszy dojazd do Szpitala czy Uniwersytetu Medycznego (studenci, pracownicy). Pomysł wspiera "rowerową" strategię miasta.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Umowa z operatorem Wrocławskiego Roweru Miejskiego zawarta jest na lata 2015-2018. Projekt zgłoszony w 2017 będzie realizowany w 2018. Stacja zostałaby postawiona zatem tylko na jeden sezon. Ponieważ bardzo istotnym kosztem zadania jest koszt zakupu, montażu i testowania stacji wraz z terminalem, stojakami i rowerami, inwestycja taka byłaby bardzo droga. Koszt amortyzacji sprzętu ulega w tym przypadku skróceniu z 4 lat do 1 roku. Wobec powyższego, stawianie stacji na jeden rok, ze względu na koszty jest niecelowe i nieekonomiczne. Lokalizacja wskazana we wniosku będzie wzięta pod uwagę przy kolejnym postępowaniu na wdrożenie systemu roweru publicznego we Wrocławiu, na lata 2019-2022.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Umowa z operatorem Wrocławskiego Roweru Miejskiego zawarta jest na lata 2015-2018 i nie jest możliwe jej aneksowanie. Lokalizacja wskazana we wniosku będzie wzięta pod uwagę przy kolejnym postępowaniu na wdrożenie systemu roweru publicznego we Wrocławiu, na lata 2019-2022. Jednocześnie informujemy, że jesienią 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji nowych stacji WRM.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: ul. Borowska na odcinku Świeradowska-Długopolska

Osiedle: Gaj

Kontakt z liderem projektu