Nr projektu. 480

Poprawa bezpieczeństwa na drodze rowerowej na ul. Mickiewicza [WBO. 2017]

Głosów: 77

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Nowa inwestycja, droga rowerowa na ul. Mickiewicza wybudowana przed rokiem, wymaga poprawek, polepszenia bezpieczeństwa. Obecnie funkcjonują tu rozwiązania, które są przyczyną wielu sytuacji niebezpiecznych, kolizji i nieporozumień wśród uczestników ruchu. Konieczne jest zapewnienie większego bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu oraz nadanie ciągłości trasy wzdłuż Mickiewicza – obecnie urywa się ona w 3 miejscach, gdzie rowerzyści mają odebrane pierwszeństwo przejazdu – taka sytuacja oznacza, że w porównaniu do jazdy na zasadach ogólnych (co funkcjonowało do zeszłego roku), rowerzyści stracili na nowej inwestycji (odebrano im pierwszeństwo przejazdu przed pojazdami poruszającymi się po ulicach bocznych, podrzędnych względem głównej trasy/ulicy Mickiewicza). Najgorsza sytuacja panuje w rejonie skrzyżowania z ul. Godebskiego, gdzie rowerzyści muszą poruszać się po ciasnym, wyboistym parkingu dla aut. Na skrzyżowaniu z tą ulicą doszło już do kolizji rower-auto, sytuacje niebezpieczne są nagminne.
Wobec powyższego planuje się:
- wykonanie wyniesionych przejazdów rowerowych przez ul. 9 Maja, Jezierskiego, Godebskiego;
- wykonanie wydzielonej drogi rowerowej (przedłużenie istniejącej) w rejonie ul. Godebskiego, poprzez likwidację parkowania skośnego po północnej stronie parkingów i wymiana nawierzchni;
- korektę organizacji ruchu: wyraźne zaznaczenie pierwszeństwa przejazdu rowerzystów, znaki ostrzegawcze na skrzyżowaniach z Godebskiego i 9 Maja;
- wymianę nawierzchni na trasie przebiegającej przez parking przy ul. Sowińskiego;
- wysłupkowanie nielegalnego parkowania między Wysockiego i Szanieckiego – zwłaszcza przy posesji Mickiewicza 81;
- wysłupkowanie nielegalnego parkowania w trójkątach widoczności na wylotach 6 ulic poprzecznych na trasie.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem wydzielenia drogi dla rowerów w miejscu istniejących miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania z ul. Godebskiego. Ponadto proponujemy wymianę nawierzchni na bitumiczną na parkingu oraz wyznaczenie trasy rowerowej w formie piktogramów P-27 tzw. sierżantów. Kwota potrzebna na realizację zadania wynosi 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Zacisze-Zalesie-Szczytniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

77

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 76
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 36
Mężczyźni 41

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.