Nr projektu. 464

Szachy plenerowe dużego gabarytu w centrum miasta Wrocławia [WBO. 2017]

Głosów: 263

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Budowa szachów dużego gabarytu w centrum Wrocławia. Projekt zgłoszony w wersji papierowej, szczegóły w załączniku.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu oraz dokładna lokalizacja w centrum miasta zostanie wskazana na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Plac Nowy Targ, Plac Wolności, ul. Świdnicka, trawniki koło Opery albo Capitolu, przed Dworcem Głównym PKP, ul. Wierzbowa, przed pomnikiem M. Kopernika

Osiedle: Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

263

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 257
Papier 6

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 138
Mężczyźni 125

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.