Nr projektu. 426

Zagrajmy w kosza - remont boiska do koszykówki [WBO. 2017]

Głosów: 359

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 37, wymiana nawierzchni na sztuczną trawę, naprawa bramek, montaż piłkochwytów.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Przy szkole istnieje już jedno boisko ze sztuczną nawierzchnią. W związku z powyższym nie jest konieczne, by w pobliżu szkoły powstało jeszcze jedno boisko.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Zamiast 4 koszy przewiduje się budowę 2. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 11: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Kuźniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

359

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 321
Papier 38

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 201
Mężczyźni 158

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.04.2018

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania w trybie "projektuj i buduj". Oferty można składać do 25 kwietnia.