Nr projektu. 410

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum [WBO. 2017]

Kategoria: sport

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Na osiedlu Różanka–Karłowice mieszka około 35 tysięcy mieszkańców, co przy tej liczbie oznacza niedobór do infrastruktury sportowej. Współczynnik dostępności do infrastruktury sportowej pod względem liczby boisk przypadających na jednego mieszkańca osiedla jest bardzo niski. Dostęp do boiska jest bardzo potrzebny tak aby młodzi ludzie mieli gdzie uprawiać sport – młodych trzeba zachęcać już od najmłodszych lat do aktywnego trybu życia.

Remont boiska znajdującego się przy Gimnazjum nr 27 jest bardzo istotny z uwagi na to, że obecne boisko jest pokryte asfaltem, w wielu miejscach zniszczonym, który uniemożliwia grę, a nawet zagraża życiu i zdrowiu uczniów oraz mieszkańców.

Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum to szkoła do której uczęszczają dzieci z różnych części dzielnicy Psie Pole. W ostatnim czasie do oferty gimnazjum dołączyły nowe profile klas, również sportowych, takich jak klasa wioślarska.

Pomimo reformy edukacji i planowanym przekazaniu budynku gimnazjum szkole podstawowej nr 50, remont boiska jest konieczny z uwagi na to, że obecna podstawówka jest uczęszczana przez 900 uczniów, a posiada tylko jedne wyremontowane boisko na dworze. Po wprowadzeniu reformy i dołączeniu 2 dodatkowych roczników liczba uczniów podstawówki się zwiększy.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt nie może być realizowany w ramach WBO, ponieważ dyrekcja gimnazjum nie wyraziła zgody na realizację projektu.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Obecne boisko znajdujące się przy Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum (ul. Czeska 40)

Osiedle: Karłowice-Różanka

Kontakt z liderem projektu