Nr projektu. 408

Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych na osiedlu Gaj [WBO. 2017]

Głosów: 283

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 140 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Przy budowie nowych dróg na osiedlu Gaj, nie zadbano w odpowiedni sposób o bezpieczeństwo oraz wygodę pieszych. W wielu miejscach istnieją przejścia dla pieszych ale nie zostały jednak oznakowane w odpowiedni sposób.

Projekt przewiduje poprawę bezpieczeństwa dla pieszych na osiedlu Gaj poprzez wykonanie brakującego oznakowania na istniejących przejściach przez jezdnię oraz budowę nowych przejść w miejscach gdzie ich brakuje.

Proponowane lokalizacje gdzie należy uzupełnić oznakowanie pionowe oraz poziome dla istniejących przejść:
ul. Czerniawska (punkt 1 na mapie),
ul. Strońska (punkt 2 na mapie),
ul. Strońska (punkt 3 na mapie),
ul. Strońska (punkt 4 na mapie),
ul. Strońska (punkt 6 na mapie),
ul. Strońska (punkt 7 na mapie),
ul. Wandy Rutkiewicz (punkt 8 na mapie),
ul. Wandy Rutkiewicz (punkt 10 na mapie),
ul. Adama Uznańskiego (punkt 11 na mapie),
ul. Piławska (punkt 15 na mapie).

Proponowane lokalizacje nowych przejść:
ul. Strońska (punkt 5 na mapie),
ul. Wandy Rutkiewicz (punkt 9 na mapie),
ul. Piławska (punkt 12 na mapie),
ul. Piławska (punkt 13 na mapie).
ul. Piławska (punkt 14 na mapie).

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie obniżenia krawężników. Ponadto informujemy, że w strefie ruchu uspokojonego 30km/h nie oznakowujemy przejść dla pieszych. Kwota potrzebna na realizację zadania wynosi 140 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

283

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 283
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 146
Mężczyźni 137

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.