Nr projektu. 355

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Plaża na Żenikach [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Wrocław jako miasto kandydujące na Zieloną Stolicę Europy potrzebuje więcej terenów rekreacyjnych. Projekt przewiduje rewitalizację terenów nad stawem na Żernikach, w rejonie miasta, gdzie występuję duży brak terenów rekreacyjnych. Jednocześnie rejon ten jest silnie i dynamicznie zabudowywany, Wychodząc na przeciw obecnym i przyszłym mieszkańcom, powstał projektu utworzenia plaży na zdewastowanych obecnie terenach przy Stawie Glinianki. Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Rumiankową i Rezedową w osiedlu Żerniki we Wrocławiu - uchwała nr XXXI/701/12 RMW z 13.09.2012 r

W ramach projektu przewidziano:
- oczyszczenie terenu oznaczonego z mpzp jako ZP1 i utworzeniu na nim polany rekreacyjnej wraz miejscem na ognisko
- oczyszczenie terenu oznaczonego z mpzp jako ZP3 i utworzeniu na nim plaży częściowo wysypaną piaskiem
- oczyszczenie terenu pomiędzy ul. Kardamanową, a ZP3 i utworzeniu na nim boisk do sportów plażowych, np. piłki siatkowej

Oczyszczenie terenu powinno wiązać się z częściowym zachowaniem rosnących tam drzew.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak koszt inwestycji przekracza najwyższy próg rejonowy i będzie prawdopodobnie wymagane etapowanie projektu. Szacowany budżet potrzebny na realizację to 750 tys. zł, w pierwszej kolejności pieniądze należy przeznaczyć na projekt oraz uporządkowanie terenu. Ostateczny zakres zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 355, 368. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: Teren przy ulicy Kardomonowej i stawie.

Osiedle: Żerniki

Kontakt z liderem projektu