Nr projektu. 336

"Święty Skwerek" czyli estetyczne i praktyczne zagospodarowanie terenu przy XIII-wiecznym kościele Św. Jadwigi [WBO. 2017]

Głosów: 317

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu ścieżek i tablicy informacyjnej przy zabytkowym 13-wiecznym kościele św. Jadwigi przy zbiegu ulic Jerzmanowskiej i Anny Jasińskiej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Jerzmanowo - Jarnołtów -Strachowice - Osiniec

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

317

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 165
Papier 152

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 182
Mężczyźni 135

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.