Nr projektu. 326

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Oporów + Klecina - dwie otwarte siłownie na powietrzu i oświetlenie prowadzących do nich ścieżek [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Prosta sprawa po prostu zagłosuj, bo to dla nas wszystkich i młodszych i starszych! Dwie siłownie na otwartym powietrzu: Oporów (dłuższa alejka pomiędzy Marcina Bukowskiego i Jana Ostroroga) + Klecina (Park Kleciński). Zapraszam do głosowania, bo to projekt warty uwagi dla każdego mieszkańca dla którego nie jest obojętny ruch. Dodatkowo dla każdej z siłowni krótkie kilkudziesięciometrowe oświetlenie ścieżek do nich prowadzących - tak, aby projekt nie przekroczył 250 tysięcy złotych.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

"Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak we wskazanej kwocie nie uda się oświetlić ścieżek parkowych. Kwota potrzebna na realizację siłowni wraz z oświetleniem została oszacowana na 500 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 161, 273, 326, 429. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć."

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA
Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak we wskazanej kwocie nie uda się oświetlić ścieżek parkowych. Kwota potrzebna na realizację siłowni wraz z oświetleniem została oszacowana na 500 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 161, 273, 326, 429.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Oporów, Krzyki-Partynice, Klecina

Załączniki

Kontakt z liderem projektu