Nr projektu. 3

Nowe Nadodrze - Skwer Cybulskiego, etap II - zieleń [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada kontyunację działań podjętych w ramach realizacji projektu nr 22 w WBO 2015. Uspokojony został ruch i na nowo zostało zorganizowane parkowanie na ulicy. By jednak ulica faktycznie stała się przyjaznym dla mieszkańców skwerem, koniecznie jest zasadzenie znaczącej ilości zieleni.

Realizacja projektu zakłada:
Przewidziany w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego szpaler drzew na ulicy Cybulskiego, przy nr ulicy od 30 do 34.
Nasadzenie zieleni na północnym rogu ulicy Cybulskiego przy placu Maksa Borna - drzewa i drobna roślinności.
Drobna zieleń, ławka na wysokości Cybulskiego 20 i Pomorskiej 2 - przy ulicy Cybulskiego.
Zasadzenie drzewa i/lub drobnej zieleni przy Cybulskiego 12
Drobna zieleń między chodnikiem a miejscami parkingowymi przy Cybulskiego 8 i 10
Przejście dla pieszych przez ulicę Pomorską na wysokości ulicy Cybulskiego, strona północna
Przejście dla pieszych przez ulicę Pomorską z ulicy Strażniczej na Bulwar Józefa Zwierzynieckiego
Wygrodzenie chodnika na ulicy Strażniczej do mostu Uniwersyteckiego - przy pomocy dodatkowej zieleni, krzewów.
Dodatkowa zieleń zaproponowana na etapie tworzenia ostatecznego projektu w ramach dostępnych środków

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ brak jest miejsca na dodatkowe nasadzenia zieleni wzdłuż ul. Cybulskiego. Miejsca wskazane przez lidera to w większości ciągi piesze. Dodatkowo występuje tam gęsta sieć uzbrojenia podziemnego uniemożliwiająca nasadzenia. Tam gdzie było to możliwe zostały już wykonane tereny zielone (skrzyżowanie z ul. Pomorską i ul. Drobnera). Przejście dla pieszych przez ul. Pomorską przy ul. Strażniczej będzie zrealizowane w ramach przebudowy mostów Pomorskich.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Ulica Cybulskiego - cała długość, ulica Strażnicza, skrzyżowania z Pomorską.

Osiedle: Nadodrze

Kontakt z liderem projektu