Nr projektu. 29

Stacja NextBike: rondo Powstańców Śląskich [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 200 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada utworzenie stacji wypożyczalni rowerów miejskich NextBike przy rondzie w ciągu ul. Powstańców Śląskich. Dokładna lokalizacja stacji powinna być wyznaczona w pobliżu przystanków tramwajowych z uwzględnieniem wygody przesiadki i włączania do istniejącej infrastruktury rowerowej.

Rondo jest miejscem o dużym potencjale rowerowym. Wyremontowana ze środków WBO droga rowerowa generuje spory ruch w obie strony. Wydaje się jednak, że istnieje także potencjał na ruch równoleżnikowy w ramach Ronda. Wybudowanie stacji NextBike w tym miejscu pozwoliłoby na wygodny dojazd z innych stacji - np. na rondzie przy ul. Zaporoskiej - i utworzenie węzła przesiadkowego rower - tramwaj/autobus.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Umowa z operatorem Wrocławskiego Roweru Miejskiego zawarta jest na lata 2015-2018. Projekt zgłoszony w 2017 będzie realizowany w 2018. Stacja zostałaby postawiona zatem tylko na jeden sezon. Ponieważ bardzo istotnym kosztem zadania jest koszt zakupu, montażu i testowania stacji wraz z terminalem, stojakami i rowerami, inwestycja taka byłaby bardzo droga. Koszt amortyzacji sprzętu ulega w tym przypadku skróceniu z 4 lat do 1 roku. Wobec powyższego, stawianie stacji na jeden rok, ze względu na koszty jest niecelowe i nieekonomiczne. Lokalizacja wskazana we wniosku będzie wzięta pod uwagę przy kolejnym postępowaniu na wdrożenie systemu roweru publicznego we Wrocławiu, na lata 2019-2022.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Umowa z operatorem Wrocławskiego Roweru Miejskiego zawarta jest na lata 2015-2018 i nie jest możliwe jej aneksowanie. Lokalizacja wskazana we wniosku będzie wzięta pod uwagę przy kolejnym postępowaniu na wdrożenie systemu roweru publicznego we Wrocławiu, na lata 2019-2022. Jednocześnie informujemy, że jesienią 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji nowych stacji WRM.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Rondo Powstańców Śląskich

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu