Nr projektu. 24

Bezpieczna i cicha Jastrzębia [WBO. 2017]

Głosów: 66

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt powstał w związku z przemianowaniem Gimnazjum nr 23 oraz otwarciem mostu na Oporów. Zdarzenia te powodują, że na ul. Jastrzębiej wkrótce znacząco obniży się wiek chodzących nią uczniów, przy jednoczesnym wzroście liczby samochodów, spowodowanej otwarciem mostu w ciągu ul. Racławickiej.

Wobec powyższego, projekt zakłada remont nawierzchni chodników na całej długości ulicy poza wyremontowanym ostatnio fragmentem, przeniesienie parkowania na jezdnię wraz z zabezpieczeniem chodników słupkami parkingowymi oraz wyniesienie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Racławicką.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt zostanie zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Kwota potrzebna na realizację zadania wynosi 750 tys zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Szczegółowe rozwiązania z zakresu porządkowania parkowania i uspokojenia ruchu powinny zostać wybrane na etapie projektowania. Konieczne będzie również przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Jastrzębia

Osiedle: Borek

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

66

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 65
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 33
Mężczyźni 33

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.