Nr projektu. 231

Zintegrowanie przystanków tramwajowych i autobusowych Tramwajowa [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zgłoszony: 500 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest zintegrowanie w jednym miejscu rozproszonych po całym obszarze skrzyżowania ulic Wróblewskiego i Tramwajowej przystanków tramwajowych i autobusowych. W chwili obecnej często się zdarza, że duża grupa osób stoi pomiędzy przystankiem autobusowym a tramwajowym (w kierunku centrum) i czeka który środek transportu przyjedzie pierwszy. W przypadku kiedy pierwszy nadjeżdża autobus przebiegają przez jezdnię nie zwracając uwagi na poruszające się samochody co często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przystanków w kierunku Biskupina/Bartoszyc gdzie dochodzi do tego, że ludzie śpiesząc się przechodzą przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.
Projekt zakłada wspólne perony autobusowo-tramwajowe; w kierunku centrum w miejscu obecnego przystanku tramwajowego natomiast w kierunku Biskupina/Bartoszyc po przeciwnej stronie torowiska.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie tylko w zakresie remontu istniejących przystanków. Szacunkowy koszt to 100 tys. zł. Dostosowanie torowiska do szerokości autobusu wymagałoby całkowitej przebudowy konstrukcji torów i przebudowy całego skrzyżowania, dodatkowej sygnalizacji świetlnej, co przekroczy kwotę 1 mln zł. Przystanki autobusowe i tramwajowe przy ul. Tramwajowej zlokalizowane są w optymalnym miejscu. Pasażerowie oczekujący na przystankach w kierunku centrum nie dokonują wyboru, w która stronę chcą jechać, ale który środek transportu szybciej przyjedzie. Wszystkie linie tramwajowe i autobusowe z przystanków przy ul. Tramwajowej w kierunku centrum kontynuowane są do ronda Reagana, czyli decyzja o przesiadce czy wyborze kierunku jazdy podejmowana jest dopiero na przystanku Kliniki lub ronda Reagana. Obecnie torowisko tramwajowe w świetle krawężników posiada 5,8m. Żeby przystosować torowisko tramwajowe do przejazdu autobusu należy zmienić rozstaw torów do min. szer. 7.1 m. Taka inwestycja związana jest z nakładami na przebudowę torowiska tramwajowego, budową nowych peronów.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Koncepcja załączona do wniosku nie spełnia podstawowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obowiązujących przepisów dotyczących zjazdów.
Zaproponowana obsługa komunikacyjna zintegrowanego przystanku jest sprzeczna z opracowanym projektem dla zagospodarowania przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji zajezdni tramwajowej Dąbie. Koszt przebudowy torowiska tramwajowego wraz z jego zabudową oraz przebudowa skrzyżowania ul. Tramwajowej z ul. Wróblewskiego znacząco przekracza budżet WBO - koszt to ponad 2 mln zł. Stworzenie zintegrowanego przystanku wymaga zmiany zagospodarowania całego obszaru skrzyżowania.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Projekt zakłada wspólne perony autobusowo-tramwajowe; w kierunku centrum w miejscu obecnego przystanku tramwajowego natomiast w kierunku Biskupina/Bartoszyc po przeciwnej stronie torowiska.

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Kontakt z liderem projektu