Nr projektu. 225

Oświetlenie Wnętrza Podwórkowego w obrębie ulic Nowowiejska, Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Jaracza [WBO. 2017]

Głosów: 533

Kategoria: podwórka

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
 • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Podwórko znajduje się w dzielnicy Śródmieście,osiedle Ołbin. Wnętrze położone jest w ścisłym sąsiedztwie ul.Nowowiejskiej i ul. Wyszyńskiego oraz Parku im.Stanisława Tołpy. W najbliższym sąsiedztwie podwórka znajdują się szkoły ( w tym Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej), przedszkola,kluby młodzieżowe oraz Dom Edyty Stein i wiele miejsc spotkań mieszkańców.
W części wnętrza podwórkowego znajduje się Ośrodek Zdrowia, który w latach wcześniejszych pełnił funkcję żłobka, oraz Centrum Kardiologiczne ProCorde.
Na chwilę obecną na wnętrzu podwórzowym nie ma zamontowanego żadnego oświetlenia i dlatego też dochodzi do częstych napadów rabunkowych oraz różnego rodzaju rozbojów. W wyniku nieoświetlonych ciągów komunikacyjnych, które są bardzo dziurawe i nie równe dochodzi do licznych nieszczęśliwych wypadków z udziałem mieszkańców.
Z związku z powyższym zamontowanie oświetlenia w bardzo dużym stopniu poprawiłoby bezpieczeństwo i komfort mieszkańców na naszym podwórzu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. W związku z faktem, że dla przedmiotowego terenu została wykonana już dokumentacja projektowa przez spółkę Wrocławskie Mieszkania jeśli projekt zostanie skierowany do realizacji w ramach WBO powinien być zrealizowany zgodnie z wykonaną dokumentacją. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 224, 225.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Ołbin

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

533

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 301
Papier 232

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 322
Mężczyźni 211

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.12.2018

Konsultacje społeczne przeprowadzone. Obecnie WM oczekuje na dokumentację projektową.


11.01.2018

Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej.