Nr projektu. 22

PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA Parkujmy cywilizowanie na osiedlu Huby [WBO. 2017]

Kategoria: drogowe

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Obecnie na ulicach osiedla Huby duży problem stanowią samochody zaparkowane w niewłaściwy sposób - czy to w dwóch, a nawet trzech rzędach na chodniku, czy też blokując chodnik gdy na jezdni zostaje dużo miejsca, często niszcząc zieleń, tworząc błotniste klepiska w miejsce trawników.

Projekt zakłada uporządkowanie parkowania w pierwszym etapie na ulicach, gdzie w/w problem występuje najsilniej. Są to m. in. ulice: Gajowa, Joannitów, Dawida, Ciepła, Łódzka, Tomaszowska, Wesoła i Przestrzenna. Należy tak zorganizować parkowanie, aby samochody nie zastawiały chodników, a maksymalnie wykorzystywały miejsce na jezdni. W tym celu trzeba zastosować przede wszystkim odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome, nakazujące parkowanie skośne, równoległe lub prostopadłe w zależności od dostępnego miejsca. Szczególnie w tych miejscach, gdzie auta stoją w kilku rzędach należy uniemożliwić wjazd na chodnik np. poprzez zamontowanie słupków lub ograniczników parkingowych, a w miejsce parkowania równoległego wprowadzić skośne lub prostopadłe. Trzeba również uniemożliwić parkowanie na skrzyżowaniach i przy przejściach dla pieszych - stojące auta mocno ograniczają widoczność, co stwarza duże zagrożenie!

Uwaga: Projekt NIE MA na celu ograniczania ilości miejsc parkingowych! Jedynie ucywilizowanie ich z korzyścią zarówno dla pieszych jak i kierowców.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został opisany zbyt ogólnie, żeby dało się określić nawet szacunkowe koszty. Do realizacji w ramach WBO wymagane jest jego doszczegółowienie. Lider powinien określić dokładną lokalizację oraz składowe budżetu projektu. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 22, 715.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Gajowa, Joannitów, Dawida, Ciepła, Łódzka, Tomaszowska, Wesoła, Przestrzenna

Osiedle: Huby

Kontakt z liderem projektu