Nr projektu. 219

Rewitalizacja wnętrza podwórkowego przy ul.Wyspiańskiego i Wrońskiego [WBO. 2017]

Głosów: 129

Kategoria: podwórka

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, która mogłaby służyć normalnej egzystencji mieszkańców, z nadzieją na rekreację i wypoczynek. Obecnie podwórko jest parkingiem dla studentów Politechniki Wrocławskiej, której fatalne sąsiedztwo jest koszmarem dla mieszkańców. Podwórko jest zaniedbane, bez zieleni, pełne dołów i wyrw , w dni deszczowe błotniste bajora z trudnymi do pokonania rozlewiskami. Podwórko sąsiaduje z terenem należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Ustroń, ogrodzonym parkanami i zabezpieczonym kratami przed kontaktem z mieszkańcami kategorii drugiej.
Wydzielone dwa miejsca składowania odpadów należy zadaszyć i zamaskować roślinnością. Niezbędne będzie wydzielenie miejsc parkingowych, wytyczenie ,obniżenie poziomu i utwardzić drogi dojazdowej oraz ścieżki dla pieszych. Liczne nasadzenia sprawią, że wnętrze podwórka stanie się miejscem przyjaznym dla mieszkańców.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 750 tys. zł. Uzasadnione jest włączenie do projektu sąsiadujących innych działek gminnych w tym samym wnętrzu (6/7; 10/2; 11/6). Projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem, że budynek przy ulicy Wyspiańskiego 16-17 usytuowany na działce nr 11/5 nie zostanie sprzedany. Ze względu na wielkość podwórka konieczny może być podział projektu na etapy - w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa i według niej będzie można określić dokładny zakres projektu. Ostateczny zakres zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Wnętrze podwórkowe otoczone ulicami Wyspiańskiego i Wrońskiego

Osiedle: Plac Grunwaldzki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

129

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 98
Papier 31

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 60
Mężczyźni 69

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.