Nr projektu. 21

Normalny chodnik na Małachowskiego [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Przy budynku Poczty Polskiej na Małachowskiego nie ma chodnika. Piesi chcący przejść od dworca w stronę wiaduktu na Pułaskiego muszą przekraczać aż cztery sygnalizacje świetlne, zamiast tego wybierają zwykle przeciskanie się wąskim chodniczkiem wzdłuż płotu, gdzie zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu wstępu nie mają. Powinno się wykupić od Poczty fragment działki przylegający do jezdni i przesunąć płot, a w jego miejscu stworzyć pełnowymiarowy chodnik. Gdyby nie było to możliwe, konieczna będzie likwidacja jednego pasa ruchu na jezdni i budowa chodnika w jego miejscu. Nie może być tak, że w centrum miasta na jezdni są dwa pasy, a dla pieszych obok nie ma nic!

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Rozwiązanie polegające na likwidacji jednego pasa jezdni w celu poszerzenia chodnika jest niezgodne z obowiązującym dla tego terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan przewiduje poszerzenia chodnika na ww. odcinku poprzez wykup terenu od Poczty Polskiej - pasa działki nr 101, AM 8, Obr. Południe. Jednak, zgodnie z zasadami, w ramach WBO nie ma możliwości wykupu działek przez Gminę Wrocław.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Małachowskiego

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Kontakt z liderem projektu