Nr projektu. 20

Edukacyjny plac zabaw (piasek i woda) na Karłowicach [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zagospodarowania fragmentu skweru Bełzy (najprawdopodobniej będzie to puste koło na skwerze które nie pełni żadnej funkcji).

Proponujemy zamontowanie tam niewielkiego, edukacyjnego placyku zabaw z piaskiem i wodą, czyli zbioru prostych eksperymentów i "maszyn" do przesypywania piasku, przelewania wody i ogólnie zabaw z tymi dwiema materiami.

Uzasadnienie: Tego typu miejsca nie ma w bliższej i dalszej okolicy. Okoliczni mieszkańcy zgłaszali nam, że też, nie chcą na tym terenie dużego i głośnego placu zabaw, stąd pomysł z edukacyjnym i spokojniejszym charakterem tej instalacji.

Z powodu tego, że samo miejsce jest w lecie bardzo nasłonecznione (brak drzew) chcemy też w jego ramach zrealizować nasadzenie zieleni - preferowanej w formie wytwarzającej jakiś cień (drzewo? większe krzewy?) wokoło zainstalowanych urządzeń.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Jednak kwota 250 tys. zł wystarczy tylko na plac z małą nawierzchnią i jedno urządzenie do zabawy z piaskiem i wodą. Na bardziej rozbudowany plac zabaw potrzebne będą większe środki finansowe, tj. do 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Puste koło na pl. Bełzy przy Wyższej Szkole Oficerskiej na Karłowicach (między ul. P. Czajkowskiego, A. Asnyka, M. Konopnickiej)

Osiedle: Karłowice-Różanka

Załączniki

Kontakt z liderem projektu