Nr projektu. 20

Edukacyjny plac zabaw (piasek i woda) na Karłowicach [WBO. 2017]

Głosów: 404

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zagospodarowania fragmentu skweru Bełzy (najprawdopodobniej będzie to puste koło na skwerze które nie pełni żadnej funkcji).

Proponujemy zamontowanie tam niewielkiego, edukacyjnego placyku zabaw z piaskiem i wodą, czyli zbioru prostych eksperymentów i "maszyn" do przesypywania piasku, przelewania wody i ogólnie zabaw z tymi dwiema materiami.

Uzasadnienie: Tego typu miejsca nie ma w bliższej i dalszej okolicy. Okoliczni mieszkańcy zgłaszali nam, że też, nie chcą na tym terenie dużego i głośnego placu zabaw, stąd pomysł z edukacyjnym i spokojniejszym charakterem tej instalacji.

Z powodu tego, że samo miejsce jest w lecie bardzo nasłonecznione (brak drzew) chcemy też w jego ramach zrealizować nasadzenie zieleni - preferowanej w formie wytwarzającej jakiś cień (drzewo? większe krzewy?) wokoło zainstalowanych urządzeń.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Jednak kwota 250 tys. zł wystarczy tylko na plac z małą nawierzchnią i jedno urządzenie do zabawy z piaskiem i wodą. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Puste koło na pl. Bełzy przy Wyższej Szkole Oficerskiej na Karłowicach (między ul. P. Czajkowskiego, A. Asnyka, M. Konopnickiej)

Osiedle: Karłowice-Różanka

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

404

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 399
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 263
Mężczyźni 141

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.