Nr projektu. 190

Uzupełnienie nieujętych w planch realizacji w ramach WPI elementów infrastruktury sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 [WBO. 2017]

Głosów: 232

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 200 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Planuje się uzupełnienie nieujętych w planach realizacji w ramach WPI elementów infrastruktury sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 tj. połowy boiska sportowego i siłowni terenowej

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy boiska. Wnioskowany zakres pokrywa się z opracowywaną obecnie, w ramach programu budowy boisk piłkarskich o sztucznej nawierzchni, dokumentacją projektową budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni o wymiarach ze skrajniami 32x44m oraz jest w kolizji z projektem „Szare na zielone”. Pozytywna opinia w zakresie siłowni terenowej. Kwota potrzebna na realizację projektu to 200 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 143, 190. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy boiska. Wnioskowany zakres pokrywa się z opracowywaną obecnie, w ramach programu budowy boisk piłkarskich o sztucznej nawierzchni, dokumentacją projektową budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni o wymiarach ze skrajniami 32x44m oraz jest w kolizji z projektem „Szare na zielone”. Pozytywna opinia w zakresie siłowni terenowej. Kwota potrzebna na realizację projektu to 200 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 143, 190.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 11: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Muchobór Mały

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

232

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 218
Papier 14

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 147
Mężczyźni 85

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


23.08.2018

Wykonawca rozpoczął prace w terenie.


20.04.2018

Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Inwestycja realizowana w trybie "projektuj i buduj"


07.03.2018

Ogłosiliśmy przetarg w trybie "projektuj i buduj". Oferty do 22 marca.