Nr projektu. 163

Park przed Zielonym Wzgórzem 2 [WBO. 2017]

Głosów: 415

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

W roku 2016 zrealizowano projekt parku przed Zielonym Wzgórzem na ulicy Świeradowskiej / Bardzkiej.
W nowym parku jest przewidziane specjalne miejsce na dalszy rozwój infrastruktury - siłownia na wolnym powietrzu dla każdego. W ramach tego projektu chcielibyśmy również zrealizować powiększenie Parku poprzez budowę alejek parkowych po obu stronach Zielonego Wzgórza w stronę nasypu kolejowego, tak aby mieć więcej alejek do spacerowania w zieleni.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 650 tys. zł. Koszt małej siłowni terenowej (6 urządzeń - 80 tys. zł). Ścieżka okalająca wzgórze musiałaby mieć długość ok 1,2 km. Koszt ścieżki o szerokości 1,5 m wyniesie 540 tys. zł (przyjmując 250-300 zł/m kw.).
Należy również wziąć pod uwagę możliwość pogłębienia korytowania ścieżki z uwagi na grunt (teren dawnego wysypiska śmieci) i wzrost kosztów inwestycji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie przewidzianym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

415

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 412
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 215
Mężczyźni 200

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.