Nr projektu. 150

PROJEKT WYCOFANY Z REALIZACJI Budowa pasa do lewoskrętu oraz zatoczki autobusowej na ul Żernickiej skrzyżowanie z Kołobrzeską [WBO. 2017]

Głosów: 454

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 550 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest usprawnienie ruchu w na skrzyżowaniu w kierunku do ul Chociebuskiej

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 550 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Po trzech próbach wyłonienia Wykonawcy inwestycji projektu nr 150 WBO 2017 pn. Budowa lewoskrętu na ul. Żernickiej" zostaje wycofany z realizacji w ramach WBO. W dwóch postępowaniach oferty znacząco przekraczały budżet przeznaczony na realizację przedmiotowego zadania, a w trzecim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Tym samym projekt nr 150/2017 nie będzie realizowany.Tut. Biuro spotkało się z Liderem projektu, który został poinformowany, że projekt nr 150 WBO 2017 zostaje wycofany z realizacji, a na jego miejsce wchodzi kolejny z listy w danym rejonie WBO. Projekt, który będzie realizowany w ramach WBO 2017 to projekt nr 425/2017 pn.".Kuźniki na rolkach - mały park rekreacji przy górce".

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 11: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Kuźniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

454

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 307
Papier 147

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 241
Mężczyźni 213

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


30.07.2018

Po trzech próbach wyłonienia Wykonawcy inwestycji projektu nr 150 WBO 2017 pn. Budowa lewoskrętu na ul. Żernickiej" zostaje on wycofany z realizacji w ramach WBO. W dwóch postępowaniach oferty znacząco przekraczały budżet przeznaczony na realizację przedmiotowego zadania, a w trzecim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Tym samym projekt nr 150/2017 nie będzie realizowany.Tut. Biuro spotkało się z Liderem projektu, który został poinformowany, że projekt nr 150 WBO 2017 zostaje wycofany z realizacji, a na jego miejsce wchodzi kolejny z listy w danym rejonie WBO. Projekt, który będzie realizowany w ramach WBO 2017 to projekt nr 425/2017 pn.".Kuźniki na rolkach - mały park rekreacji przy górce".