Nr projektu. 15

Bulwar Fizyków - zwierciadła akustyczne [WBO. 2017]

Głosów: 590

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt obejmuje budowę zwierciadeł akustycznych (zabawka fizyczna z transmisją dźwięku na odległość) w przestrzeni miejskiej.

W projekcie powinna zostać uwzględniona zieleń i drobne elementy małej architektury (ławki) w celu dostosowania terenu do funkcji edukacyjnej. Całość musi być zaprojektowana tak, aby instalacja pasowała charakterem do miejsca, np. nie stal, ale beton itp. - tu liczymy na wsparcie projektantów/architektów).
Zabawka powinna posiadać tablicę (solidną) z opisem doświadczenia (jej projekt mogą wykonać np. pracownicy przyległego Wydziału Fizyki i Astronomii UWr).

Projekt Bulwaru fizyków w WBO w roku 2016, prawie bez żadnej promocji uzyskał ponad 2000 głosów, jednak przegrał z dużymi projektami ogólnomiejskimi, dlatego w tym roku zgłaszamy go lokalnie dla Nadodrza.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 12, 15, 263. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 12, 15, 263.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Bulwar im. J. Zwierzyckiego nad Odrą między mostami Pomorskimi, a pl. M. Borna

Osiedle: Nadodrze

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

590

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 584
Papier 6

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 295
Mężczyźni 295

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


15.01.2018

Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.