Nr projektu. 690

Uporządkowanie terenu i budowa oswietlenia na parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński (obręb geodezyjny Różanka, osiedle Karłowice – Różanka). Etap I. [WBO. 2016]

Głosów: 927

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy
 • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński jest niezwykle ważnym projektem dla mieszkańców Różanki zmierzającym do poprawy warunków ich zamieszkiwania i życia. Osiedle Karłowice - Różanka należy do najliczniejszych pod względem liczby mieszkańców we Wrocławiu. W szczególności dotyczy to obrębu geodezyjnego Różanka, które jest zabudowane wieloma X piętrowymi wieżowcami. Gęsta zabudowa tymi budynkami, spowodowała. że liczba ogólnodostępnych miejsc parkingowych jest nieadekwatna do ilości mieszkańców. Na samej ulicy Zaułek Rogoziński zamieszkuje około 1200 osób, natomiast na sąsiedniej ulicy Teodora Parnickiego liczba mieszkańców wynosi około 650. Co daje łącznie 1850 osób. Powyższe liczby nie uwzględniają osób, które wynajmują tu lokale a nie są zameldowane, m.in. studentów. Na nieruchomości, która jest objęta niniejszym wnioskiem mieszkańcy parkują już swoje pojazdy. Niestety gruntowa nawierzchnia w tym miejscu jest bardzo nierówna, tworzą się głębokie dziury o pow. nawet kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Po nawet niezbyt dużych opadach deszczu teren jest bardzo namoknięty a mieszkańcy brną w wielkim błocie i ogromnych kałużach. Podobne zjawisko występuje przy topniejącym śniegu w okresie zimowym. Nie ulega wątpliwości, że poprawa infrastruktury parkingowej na Osiedlu Karłowice - Różanka jest istotnym aspektem dla mieszkańców tej części Wrocławia, którzy napotykają ogromne trudności ze znalezieniem miejsc parkingowych. Na uwagę zasługuje także fakt, że istniejące już miejsca, do parkowania często nie są odpowiednio do tego przystosowane. Inicjatywa budowy parkingu jest popierana przez Przewodniczącego Rady Osiedla Karłowice - Różanka (zgłaszający projekt).

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 750 000 zł. Projekty o podobnym zakresie: 630 i 690. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Zmniejszenie zakresu do mniejszego progu kwotowego jest możliwe, ale nie w zakresie o jaki wnioskuje Lider. Samo utwardzenie miejsc postojowych wynosi ok. 280 tys. zł. W progu do 250 tys. zł można uporządkować teren (nasadzenia zieleni i montaż ławek) oraz wybudować oświetlenie.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

927

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 370
Papier 557

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 530
Mężczyźni 397

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.07.2017

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert po 24 lipca.


27.01.2017

Dokumentacja projektowa jest gotowa. Obecnie czekamy na pozwolenie na budowę.