Nr projektu. 681

Edukacyjna Strefa Zabawy na Grabiszynku przy SP 82 [WBO. 2016]

Głosów: 6 613

Kategoria: edukacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

 • Projekt rejonowy
 • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

CEL projektu: ogólnodostępna strefa aktywnej zabawy – jakiej jeszcze nie było! Stawiamy na kreatywność, wszechstronny i aktywny rozwój dzieciaków!

Opis:
1. PLAC ZABAW - główną atrakcją będzie rozległa modułowa konstrukcja linowa zrobiona według projektu indywidualnego. Aktywna zabawa będzie polegała na pokonywaniu różnego rodzaju przejść, tuneli, linowych drabinek i labiryntów. Elementami niezbędnymi konstrukcji będą też ślizgi, zjeżdżalnia rurowa i rurka strażacka.
Przewiduje się również wyposażenie dodatkowe np.huśtawki, urządzenie obrotowe, równoważnie.
Podłoże placu zabaw – trwała nawierzchnia amortyzująca zapewniająca bezpieczeństwo dzieciom. Urządzenia powinny być bezobsługowe, estetyczne, bezpieczne, z wysokiej jakości materiałów - stali nierdzewnej, kwasoodpornej i wysokiej jakości lin przyjaznych dla rąk dziecka.
Warto podkreślić, że nowy plac zabaw według założeń powinien być innowacyjny, odchodzący od klasycznych drewnianych domków i drabinek.
2. STOŁY DO PING PONGA i STÓŁ DO GRY W PIŁKARZYKI usytuowane na utwardzonej nawierzchni (zlokalizowane pomiędzy istniejącym bulodromem a płotem przedszkola)
3. UPORZĄDKOWANIE terenu trawiastego w pobliżu placu zabaw i uatrakcyjnienie istniejącej górki, bardzo lubianej przez dzieci. Nowe nasadzenia – drzewa dające cień w upalne dni.

Załącznik 1: zdjęcia - poglądowe konstrukcje opisywane w projekcie
Załącznik 2: lokalizacja placu zabaw wskazana w mapce

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 750 000 zł. Należy jednak doprecyzować zakres wniosku. Dla przedmiotowej placówki została już opracowana dokumentacja projektowa dla budowy placu zabaw, jednak różni się od zakresu opisanego przez Pana/Panią w projekcie. W związku z powyższym do decyzji Pana/Pani jako lidera projektu pozostaje rozstrzygnięcie czy będzie kontynuowany istniejący projekt, czy powstanie nowa dokumentacja z założeniami, o które wnioskuje Pan/Pani w projekcie. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Inwestycja zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 82

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

6 613

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 327
Papier 5 286

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 4 061
Mężczyźni 2 552

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


21.03.2018

Wykonawca został wprowadzony na teren inwestycji.


09.02.2018

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą inwestycji.


10.10.2017

Dnia 14 września br. Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) rozstrzygnął przetarg na roboty budowlane.
W trakcie przygotowywania umowy wyłoniony wykonawca poinformował ZIM o tym, że odstępuje od zawarcia umowy.
Przyczyną jest fakt, że producent zabawek wycofał się z ich dostarczenia w terminie wyznaczonym w umowie.
W związku z powyższym ZIM ponownie ogłosi przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji.
Tym samym termin zakończenia zadania ulegnie przesunięciu.


31.08.2017

Po raz drugi został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Oferty do 14 września.


06.07.2017

Ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpi 21.07.2017r.


08.02.2017

Zawarliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.


31.01.2017

Wysłaliśmy zapytania ofertowe na realizację zadania. Oferty mają być składane do 31.01.2017