Nr projektu. 578

Nowa Cegielnia Stabłowicka – Niech zabłysną latarnie [WBO. 2016]

Głosów: 344

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest wykonanie oświetlenia całej ścieżki dookoła stawu. Projekt „NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA – sport, rekreacja, wypoczynek” został wybrany ponad 1960 głosami do realizacji w ramach WBO 2014. W czerwcu 2015r. zakończona zostanie faza projektowa tej inwestycji i po wyłonieniu wykonawcy rozpocznie się etap realizacji. Z uwagi na wysoki koszt wykonania oświetlenia stawu pierwotny kosztorys nie uwzględniał tego zadania w 1 etapie.

Aktualny stan: wykonawca inwestycji będzie znany w ciągu najbliższych dni:
http://www.zzm.wroc.pl/pl/przetargi,6.html

Projekt „NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA – Niech zabłysną latarnie” jest więc kontynuacją poprzedniego projektu. Ponadto przewiduje się wykonanie prac niezbędnych do zabezpieczenia i umocnienia skarp wzdłuż brzegu stawu oraz rowu melioracyjnego od ul. Głównej.

Staw „Cegielnia Stabłowicka” zajmuje powierzchnię ponad 4 ha i wraz z otaczająca go naturalną zielenią stanowi doskonałe urozmaicenie przestrzeni publicznej w sąsiedztwie intensywnej zabudowy mieszkaniowej. W chwili obecnej teren stawu jest zaniedbany, zaśmiecony i wykorzystywany jedynie przez wędkarzy.
Celem projektu jest stworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji dla mieszkańców poprzez budowę ścieżki spacerowej dookoła stawu, budowę siłowni zewnętrznej, usytuowanie ławek z koszami na śmieci i uporządkowanie zieleni.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale proponujemy rozszerzenie zakresu projektu o budowę siłowni terenowej oraz mała architekturę. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Zgłoszony projekt jest kontynuacja wygranego projektu WBO 2014 Nr 266 „Nowa Cegielnia Stabłowicka – sport, rekreacja, wypoczynek”. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

344

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 344
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 186
Mężczyźni 158

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.