Nr projektu. 485

Człowiek z żelaza - Rzeźba Prezydenta Lecha Wałęsy [WBO. 2016]

Kategoria: inne

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: 1-1000000 zł

Uzasadnienie

Lech Wałęsa to bohater wolnej i niepodległej Polski.

Inskrypcja na postumencie rzeźby: Lechowi Wałęsie - Naród

Forma, kształt i materiał rzeźby powinny być rozstrzygnięte w drodze postępowania przetargowego i korespondować z otoczeniem.

Plac Nowy Targ jest najlepszą lokalizacją, ale inne też są dopuszczalne.

Podany koszt rzeźby jest jedynie orientacyjny. W tej kwestii w pełni zdaję się na profesjonalizm wrocławskich urzędników.Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Kwestia dotycząca wznoszenia pomników na terenie Wrocławia została uregulowana w uchwale nr XLIX/1438/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wznoszenia pomników na terenie Wrocławia. W celu zgłoszenia chęci postawienia pomnika należy skierować wniosek do Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej Wrocławia zawierający m.in. informację na temat planowanego źródła finansowania oraz listę z podpisami 1000 mieszkańców Wrocławia popierających taką inicjatywę. Określona w uchwale procedura jest ze względów formalnych jedyną drogą do wzniesienia pomnika na terenie Wrocławia i w związku z tym projekt nie może być dalej procedowany w ramach WBO.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu